Je hebt nog geen producten toegevoegd

Je hebt nog geen producten toegevoegd

Klacht indienen

Naar klantenservice

Wij vinden een goede dienstverlening aan u als klant erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over een van onze producten of diensten. Als u een klacht heeft kunt u deze indienen via uw account. U zoekt de bestelling op waar de klacht betrekking op heeft waarna u de klachtenprocedure kunt starten.

Klachten worden nooit telefonisch in behandeling genomen.

De bij ons ingediende klacht wordt binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht beantwoord. Als er meer tijd nodig mocht zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan ontvangt u binnen deze 14 dagen een ontvangstbevestiging waarin de termijn wordt aangegeven wanneer u een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten.

SlimBestraten.nl streeft ernaar u binnen 48 uur een inhoudelijke reactie op uw klacht te geven. In die gevallen dat dit niet mogelijk is, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging met daarin aangegeven hoe de verdere procedure zal verlopen.

Hebben wij uw klacht geheel of gedeeltelijk afgewezen, of ongegrond verklaard, dan kunt u binnen een jaar na de datum dat u de klacht hebt ingediend deze voorleggen aan het Europees ODR Platform.

Naar uw bestellingen