Je hebt nog geen producten toegevoegd

Je hebt nog geen producten toegevoegd

Retourneren

Naar klantenservice

Om diverse redenen is het mogelijk dat u uw aankoop wilt retourneren. Uw aankoop (al dan niet gedeeltelijk) ruilen is altijd een optie. Wel is het zo dat als u een wissel in werking wilt zetten het gehele proces via ons en onze transporteur loopt. Het is dan geen optie om een gedeelte van deze wissel zelf te realiseren. Als u uw aankoop geheel wilt retourneren zonder het product te willen inruilen voor een ander product, dan geldt de volgende informatie.

Retourneren via het Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of per e-mail) op de hoogte te stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het door ons op de website geplaatste modelformulier (PDF) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitvoering van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De transportkosten voor het retourneren komen voor uw eigen rekening en bedragen 295,-. Gezien de kwetsbare aard van onze producten is het helaas niet mogelijk tegels zelf te retourneren naar ons werf.

Vanzelfsprekend kunt u bij SlimBestraten.nl een beroep doen op het herroepingsrecht. Voor bepaalde kwaliteitscategorieën is dit echter alleen mogelijk wanneer u het gehele product retourneert.

Wij kunnen geen zogenaamde 'deelretournering' accepteren voor producten uit de volgende klassen:

  • Handelskwaliteit
  • B- kwaliteit
  • Gebruikt
  • Budget

Wij informeren onze klanten nadrukkelijk over de speciale voorwaarden die gepaard gaan met een aankoop uit deze kwaliteitsklassen. Beschadigingen en/ of afwijkingen zijn soms mogelijk.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De direct kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw eigen rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Let op: SlimBestraten.nl neemt bij aankoop een groot deel van de verzendkosten voor haar rekening. Wanneer u het pakket terugstuurt naar SlimBestraten.nl betaalt u wel de daadwerkelijke kosten. De retourkosten zijn dus hoger dan de bezorgkosten voor aankoop van de producten.

Voorwaarden voor retourneren

Tegels worden besteld per m2. Indien u niet per m2 retourneert, dan kunnen we hiervoor een waardevermindering in rekening brengen. Voor het beoordelen van de tegels is het niet nodig om ze te leggen. Als de tegels al gelegd of gebruikt zijn, dan kunnen wij de waardevermindering voor die tegels in rekening brengen. Dat is meestal 75% maar kan soms ook oplopen tot 100% waardevermindering als ze geheel niet meer verkocht kunnen worden.

Retouradres

Werf SlimBestraten.nl
Parallelweg West 25
4104 AZ Culemborg