Je hebt nog geen producten toegevoegd

Je hebt nog geen producten toegevoegd

Transport en kosten

Naar klantenservice

SlimBestraten.nl is in staat alle producten in de gehele Benelux te bezorgen. De onderstaande pagina geeft alle voorwaarden en mogelijkheden weer van onze transportservice. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft die niet beantwoord worden.

Betaling van uw bestelling

Bij alle vormen van transport is het mogelijk, om minimaal 50% van de aankoopsom achteraf te betalen. Het resterende bedrag kunt u dan met uw pinpas afrekenen bij de chauffeur of vooraf per bank betalen. Onze chauffeurs zijn voorzien van mobiele pinapparatuur. Contant betalen is niet mogelijk. Let op: als u een resterend bedrag verschuldigd bent aan de chauffeur en u bent niet in staat het restbedrag te betalen, dan levert de chauffeur de order niet.

Transportmethoden

SlimBestraten.nl biedt diverse transportmethoden aan. Deze transportmethoden hebben allen hun eigen kosten en voorwaarden. De transportkosten worden voor u berekend in stap 2 van het bestelproces. Voor levering op de Waddeneilanden worden veerkosten en toeslagen aan u doorberekend. Deze kosten zijn niet meegenomen in de berekening maar zullen later aan uw bestelling worden toegevoegd. U kunt bij een bestelling kiezen uit de volgende transportmethoden en de daarbij behorende voorwaarden:


Bekijkt u deze video met uitleg over het laden en lossen met een vrachtwagen.


Voorwaarden Standaard Transport

  • Levertijd: in de eerstvolgende week (of later indien gewenst) na ontvangst van volledige (aan)betaling. Als u bijvoorbeeld besteld en betaalt in week 11, dan is de eerste mogelijkheid voor levering in week 12.
  • Levermoment: u kiest de week van levering. De exacte leverdatum wordt door SlimBestraten.nl bepaald. Levering vindt plaats op werkdagen, maar kan in de lente en zomer een uitloop kennen naar de zaterdag.
  • Planning levering: u ontvangt uiterlijk 1 werkdag voor levering een bevestiging van de door SlimBestraten.nl bepaalde leveringsdatum per e-mail.
  • Eventueel wijzigen leverdatum: alleen tot vijf werkdagen voorafgaand aan de geplande leverweek. Als u controle wilt hebben over het levermoment, dan is het noodzakelijk om voor Transport op Maat te kiezen.
  • Wij adviseren u thuis te zijn om de levering in ontvangst te nemen. De chauffeur vraagt u dan voor ontvangst te tekenen en het is raadzaam de bestelling direct te controleren.

Indien u niet thuis bent om de levering in ontvangst te nemen, zal de chauffeur een briefje bij u in de brievenbus achterlaten met daarop het tijdstip van de levering.

Voorwaarden Transport op Maat

  • Levertijd: binnen 5 werkdagen (of later indien gewenst) na ontvangst van (aan)betaling.
  • Levermoment: wordt in overleg bepaald. U kunt een dag als voorkeur opgeven. De exacte leverdatum is afhankelijk van wat voor zowel u als voor onze transporteur geschikt is.

Moment van levering

Onze transportplanning wordt beheerd door onze transporteur Salari Transport. De exacte leverdatum is bij 'Transport op Maat' en 'Express Transport' bespreekbaar. Wel is het zo dat onze afleverroutes leidend zijn wat betreft de mogelijkheden van het moment van levering. Wij kunnen geen garantie geven van aankomst op het afgesproken tijdstip in verband met het altijd aanwezige risico van overmacht. Kiest u voor 'Standaard Transport', dan kunt u enkel aangeven in welke week u geleverd zou willen krijgen. De exacte leverdatum wordt door onze transporteur Salari Transport vastgesteld.

Losplaats

De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor een losplaats die voldoende ruimte biedt. Wanneer er onvoldoende ruimte is, is dit ter beoordeling van de chauffeur en worden de transportkosten die extra gemaakt moeten worden volledig aan de klant doorberekend.

Let op: de gebruikte vrachtwagens (stenentrailers) zijn meestal 18 meter lang. De stenentrailers hebben een bereik van 3 meter. Dat betekent dat pallets tot 3 meter vanaf de straat geplaatst kunnen worden. Er is geen aparte kraan of heftruck aanwezig om de pallets verder van de weg te plaatsen. Het is raadzaam om daar rekening mee te houden bij uw project.

Wij leveren enkel op plaatsen die bereikbaar zijn voor onze stenentrailer. Als de losplaats niet bereikbaar is met een grote stenentrailer (bijvoorbeeld door een te smalle doorgang of brug), dan bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit voorafgaand aan de levering kenbaar te maken. Neem daarom bij twijfel over de bereikbaarheid van uw locatie eerst contact met ons op.

Kosten

Als u een product bestelt via SlimBestraten.nl, worden de minimale transportkosten per product getoond. De minimale kosten van levering zijn €60,- euro, inclusief btw. Afhankelijk van uw locatie en de keuze voor een luxere transportmethode, kunnen de transportkosten hoger uitvallen. Bij leveringen aan de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen worden bijvoorbeeld alle veerkosten en toeslagen doorberekend aan de klant.

Spoedlevering

Het is mogelijk om een order met spoed te laten leveren. U kiest dan bij uw bestelling voor 'Express Transport'. Aan een spoedlevering is een meerprijs verbonden.

Levering België, Duitsland en Waddeneilanden

Voor levering aan de Waddeneilanden, België en Duitsland gelden hogere transportkosten. In het bestelproces wordt kenbaar gemaakt wat de exacte transportkosten zijn op basis van uw locatie en de transportmethode die u gekozen hebt.

Advies

Wij adviseren met klem om uw order enkele dagen voor aanvang van uw project door ons te laten leveren. Zo voorkomt u dat als er onverhoopt een probleem met de levering ontstaat, uw overige afspraken (bijvoorbeeld met stratenmakers of hoveniers) ook in het gedrang raken. Voor vervolgschade zijn wij in geen enkele situatie aansprakelijk.

Vragen over uw levering

Voor vragen over de levering van uw bestelling kunt u contact opnemen via ons contactformulier.